آدرس: کاشان-میدان معلم-خیابان بهشتی-کوچه شهید گلی
تلفن: 031-55548534 و 55570608-031
تلفن خدمات: 031-55576161

تماس با ما

پیام خود را برای ما ارسال کنید

کاشان-میدان معلم-خیابان بهشتی-کوچه شهید گلی

فروش:

031-55548534

031-55570608

خدمات:

031-55576161

info@hi-shop.ir

شنبه تا چهارشنبه  8:00 – 13:00 و 18:00 – 22:00

پنج شنبه 8:00 – 13:00